dinsdag 11 oktober 2016

Kenya Wildlife Exhibition / Expositie


Kenya Wildlife   Foto Expositie

Het zijn spannende tijden voor me op het fotografisch vlak.
De realisatie van mijn foto expositie over Wildlife in Kenia begint vaste vormen aan te nemen.
Vele uren van scrollen door de database, heroverwegingen  en foto's opnieuw bewerken komen bijna tot een einde. Ruim 20 werken komen er te hangen waarvan de helft op groot formaat.
Je kan er genieten van ingelijste foto's, geprint op alu-dibond en op Xpozer.

Vooraf had ik niet verwacht dat er zoveel tijd in ging zitten maar gelukkig ben ik ruim op tijd begonnen met de voorbereiding. Zoals je kan zien heb ik een flyer ontworpen en heb die inmiddels ook laten drukken. Het PR gedeelte van de expositie  gaat nu van start.
Het gehele proces van fotograferen tot en met organiseren en ontwerpen doe ik met veel plezier en het is mooi om te zien hoe alles langzaam aan tot een eindproduct komt. 
Vanaf het moment van de start van de expositie kan ik het allemaal loslaten en zal ik het gewoon laten gebeuren en over me heen laten komen. Aan het werk vooraf kan het in ieder geval niet liggen.
"Wanneer is de expositie een succes?"  wordt me wel eens gevraagd. Dat is makkelijk te beantwoorden: Wanneer de foto's helemaal tot hun recht komen in de expositieruimte en er is voldoende interesse. Dan kan ik de missie beschouwen als geslaagd.
Je bent van harte welkom op zondag 13, 20 of 27 november 2016.


Kenya Wildlife Exhibition

Exciting times for me on a photographic level.
The realization of my photo exhibition about Wildlife in Kenya is beginning to take definite shape.
Many hours of scrolling through the database and re-editting the pictures almost come to an end.
A little more than 20 images will be exhibited of which half is on a larger format.
You can enjoy the framed pictures, Alu dibond as well as printed on Xpozer.

Beforehand I did not expect it to take so much effort  as it did but fortunately I started very early with the preparations. As you can see, I designed a flyer and had it printed for promotion purposes. The PR section of the exhibition is ready to start.
The entire process, from shooting to organizing and designing is a lot of fun and it is nice to see how the final product is evolving.
When the moment of the start of the exhibition is there, I can let go of it all and just let it happen.
"When will the exhibition be a success?" is sometimes asked. That's easy to answer: When the total of pictures look good during the exhibit and there is enough interest. Then I will consider this mission a success.
You're welcome to visit on sunday the 13th , 20th en 27nd in november 2016.