vrijdag 17 juni 2011

Ommetjes Mariahout


MARIAHOUT – Wethouder Joan Briels en wethouder Frans van Zeeland van de gemeente Laarbeek zullen zondag 19 juni 2011 officieel de start geven tot het in gebruik nemen van een drietal Ommetjes in Mariahout.

Een Ommetje is een wandelroute die door en rond een dorp loopt en waarbij cultuur- en natuurhistorische waarden van dat dorp zichtbaar zijn. De Provincie Noord-Brabant, de gemeente Laarbeek, het IVN Laarbeek, Heemkundekring ’t Hof van Liessent en Zorg om het Dorp hebben in het kader van het Integraal Dorpsontwikkelingsprogramma (IDOP) samen met een aantal vrijwilligers de realisatie van deze Ommetjes mogelijk gemaakt. Eentje ten oosten (met aansluiting op de trimbaan), eentje ten westen en eentje ten zuiden van Mariahout.

De Ommetjes beginnen en eindigen steeds bij de kerk en doorlopen een traject van 3-5 kilometer per Ommetje. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze start mee te maken die plaatsvindt in café De Pelgrim aan de Mariastraat in Mariahout. Tijdens en na de opening, die om 11.00 uur is, zal de fotoclub van IVN Laarbeek ‘KiekNou!’ een foto expositie houden waarin een impressie wordt weergegeven van al het moois dat men tegen kan komen bij het lopen van de Ommetjes.


Voor zover de officiële aankondiging van de ommetjes. Tijdens de expositie zullen er ook enkele foto's van mij worden getoond zoals deze twee foto's. Het is zeer de moeite waard om de foto's te komen bekijken. Het is een mooie doorsnede van wat er allemaal op je pad kan komen tijdens zo'n ommetje. Onderwerpen variëren van landschap tot macrofotografie. Wie verhinderd is op 19 juni kan nog tot september terecht in het buurthuis van Mariahout ( Bernadettestraat 43) om de foto's te bekijken.

1 opmerking: