zaterdag 16 april 2011

Oranjetip


Vandaag ben ik op pad gegaan met een missie. De pinksterbloemen bloeien overal volop ondanks dat het nog lang geen pinksteren is. In de Ruweeuwsels bij Lieshout bloeien de pinksterbloemen fraai naast de talrijke bosanemonen. De pinksterbloem is een belangrijke waardplant voor de oranjetip, een wit vlindertje met oranje tipjes op de vleugels. Dat geldt tenminste voor de mannetjes want de vrouwelijke vlinders hebben deze oranje tip niet op de vleugels zodat ze meer op een witje lijken. Daar kunnen ze dan ook mee verward worden. Alle oranjetipjes zijn aan de onderkant groen gevlekt en daardoor kan je toch de vrouwtjes van een oranjetip onderscheiden van een witje. De oranjetip is aanwezig vanaf ongeveer half april. Een paar dagen geleden had ik er al een gezien waardoor ik besloot om er vandaag maar eens op uit te trekken om ze op de foto te zetten.


Normaal vliegen oranjetipjes in de buurt van vochtige graslanden met bosranden nabij. De ruweeuwsels is daarom perfekt. Bloeiende pinksterbloemen afgewisseld met bosanemonen en bosviooltjes maakt van de ruweeuwsels een prachtig voorjaarslandschap. Al werd dat in het begin een beetje verstoord door een luidruchtige Nijlgans die boven op een afgebroken boom herrie aan het schoppen was. Gelukkig ging dat later over in de klanken van fluitende zwartkoppen, grote lijster, winterkoning en roodborst.

dinsdag 5 april 2011

Mosbulten


Een paar dagen geleden 's avonds naar de Mosbulten gegaan. Meteen bij aankomst zie ik op 3 lokaties een Buizerd zitten. Dat was een mooie binnenkomer maar ik kwam om te zien of de Blauwborst er nog zat. In vergelijking met vorige keer liet hij zich deze keer slechts sporadisch zien of horen. Misschien lag het aan de temperatuur want ik vond het frisjes. De Fitis was gelukkig een stuk actiever. Op het water dobberden Wintertalingen,Krak-, Kuif-, Wilde- en Slobeenden met hier en daar Meerkoeten en een eenzame Aalscholver. De Boerenzwaluwen hadden hun weg terug gevonden en scheerden regelmatig laag over het water. Boven in de lucht riep een Grutto terwijl een Kneu voor me door vloog. In de verte klonk nog een eenzame Geelgors. Dit plaatje werd gecompleteerd met het typische geluid van roepende Dodaarzen op de achtergrond. Terwijl dit zich zo rondom me afspeelde, daarbij genietend van de natuur, kon het gebeuren dat het donker werd voordat ik er erg in had.